سمینار کارشناسی ارشد خانم سمانه فتاحیان با موضوع "توسعه الگوریتم ترکیبی از روش های فراابتکاری و تکنیک های داده کاوی برای زمان‏بندی عملیات تولید در صنایع غذایی"

سمینار کارشناسی ارشد خانم سمانه فتاحیان با موضوع "توسعه الگوریتم ترکیبی از روش های فراابتکاری و تکنیک های داده کاوی برای زمان‏بندی عملیات تولید در صنایع غذایی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: توسعه الگوریتم ترکیبی از روش های فراابتکاری و تکنیک های داده کاوی برای زمان‏بندی عملیات تولید در صنایع غذایی استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه نگارش: سمانه فاتحیان زمان: 3 اسفند 93 ساعت: 12-9

عنوان: توسعه الگوریتم ترکیبی از روش های فراابتکاری و تکنیک های داده کاوی برای زمان‏بندی عملیات تولید در صنایع غذایی
 استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه
 نگارش: سمانه فاتحیان
 زمان: 3 اسفند 93 ساعت: 12-9