سمینار کارشناسی ارشد خانم سهیلا وصالی با عنوان «ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاینده شده با آلومینیوم»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سهیلا وصالی با عنوان «ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاینده شده با آلومینیوم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاینده شده با آلومینیوم استاد: دکتر اصفهانی دانشجو: سهیلا اوصالی زمان: دوشنبه 18/10/1396 ساعت 11- 11:45 کلاس سمینار

عنوان: ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاینده شده با آلومینیوم

استاد: دکتر اصفهانی

دانشجو: سهیلا اوصالی

زمان: دوشنبه 18/10/1396 ساعت 11- 11:45

کلاس سمینار