سمینار کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن»

سمینار کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش پژوهشگر: سوزان پیری تاریخ ارائه سمینار: 9/6/95 ساعت 14 مکان: سمینار 2

عنوان سمینار: شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن

استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش

پژوهشگر: سوزان پیری

تاریخ ارائه سمینار: 9/6/95 ساعت 14

مکان: سمینار 2