سمینار کارشناسی ارشد خانم شهره جعفری با عنوان «ارائه یک روش جدید برای بهبود محاسبات مسیریابی در SDN با استفاده از یادگیری تقویتی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شهره جعفری با عنوان «ارائه یک روش جدید برای بهبود محاسبات مسیریابی در SDN با استفاده از یادگیری تقویتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک روش جدید برای بهبود محاسبات مسیریابی در SDN با استفاده از یادگیری تقویتی

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

ارائه دهنده: شهره جعفری

زمان و مکان: چهارشنبه 19/04/98 ساعت 10

کلاس 11