سمینار کارشناسی ارشد خانم شکوه احمدی با عنوان «مروری بر روش های طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شکوه احمدی با عنوان «مروری بر روش های طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر روش های طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو دانشجو: شکوه احمدی زمان: چهارشنبه 14 تیر ماه ساعت 15:30 مکان: کلاس 11

عنوان: مروری بر روش های طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

دانشجو: شکوه احمدی

زمان: چهارشنبه 14 تیر ماه ساعت 15:30 

مکان: کلاس 11