سمینار کارشناسی ارشد خانم شیما زرگری با عنوان «توسعه و حل مدل تولید مسیریابی موجودی در شرایط بحرانی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شیما زرگری با عنوان «توسعه و حل مدل تولید مسیریابی موجودی در شرایط بحرانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: توسعه و حل مدل تولید مسیریابی موجودی در شرایط بحرانی استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی ارائه دهنده‌: شیما زرگری سه‌شنبه 25/10/1397 ساعت مکان: سمینار صنایع

عنوان: توسعه و حل مدل تولید مسیریابی موجودی در شرایط بحرانی

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده‌: شیما زرگری

سه‌شنبه 25/10/1397 ساعت

مکان: سمینار صنایع