سمینار کارشناسی ارشد خانم شیوا طینه زاده با عنوان «روشی برای بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص منابع دررایانش ابری»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شیوا طینه زاده با عنوان «روشی برای بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص منابع دررایانش ابری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: روشی برای بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص منابع دررایانش ابری استاد راهنما: دکتر یونس سیفی نگارش: شیوا طینه زاده زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 10

عنوان: روشی برای بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص منابع دررایانش ابری

استاد راهنما: دکتر یونس سیفی

نگارش: شیوا طینه زاده

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه

ساعت: 10