سمینار کارشناسی ارشد خانم شیوا ظاهری شجاع با عنوان «بررسی رفتار پوشش چند لایه Ti/TiN نانوساختار اعمال شده بر کاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه‌سازی بدن (SBF)»

سمینار کارشناسی ارشد خانم شیوا ظاهری شجاع با عنوان «بررسی رفتار پوشش چند لایه Ti/TiN نانوساختار اعمال شده بر کاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه‌سازی بدن (SBF)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رفتار پوشش چند لایه Ti/TiN نانوساختار اعمال شده بر کاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه‌سازی بدن (SBF) استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر علم خواه پژوهشگر: شیوا ظاهری شجاع تاریخ ارائه سمینار: 17/4/96 ساعت 11 صبح مکان: سمینار گروه مواد

عنوان سمینار: بررسی رفتار پوشش چند لایه Ti/TiN نانوساختار اعمال شده بر کاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه‌سازی بدن (SBF)

استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر علم خواه

پژوهشگر: شیوا ظاهری شجاع

تاریخ ارائه سمینار: 17/4/96 ساعت 11 صبح

مکان: سمینار گروه مواد