سمینار کارشناسی ارشد خانم عارفه پناهی ا عنوان «مساله زمان‌بندی چندهدفه‌ی اتاق عمل در شرایط عدم قطعیت»

سمینار کارشناسی ارشد خانم عارفه پناهی ا عنوان «مساله زمان‌بندی چندهدفه‌ی اتاق عمل در شرایط عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مساله زمان‌بندی چندهدفه‌ی اتاق‌عمل در شرایط عدم قطعیت استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه¬دهنده: عارفه پناهی مکان: کلاس سمینار صنایع چهارشنبه 13 دی¬ماه 1396 ساعت 10

عنوان: مساله زمان‌بندی چندهدفه‌ی اتاق‌عمل در شرایط عدم قطعیت

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه¬دهنده: عارفه پناهی

مکان: کلاس سمینار صنایع

چهارشنبه 13 دی¬ماه 1396 ساعت 10