سمینار کارشناسی ارشد خانم عاطفه حسنی با عنوان «ساخت ورق مستطیل شکل الیاف فلز FML و بررسی نرم‌افزاری رفتار ارتعاشی صفحات مستطیل شکل الیاف فلز FML »

سمینار کارشناسی ارشد خانم عاطفه حسنی با عنوان «ساخت ورق مستطیل شکل الیاف فلز FML و بررسی نرم‌افزاری رفتار ارتعاشی صفحات مستطیل شکل الیاف فلز FML »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ساخت ورق مستطیل شکل الیاف فلز FML و بررسی نرم‌افزاری رفتار ارتعاشی صفحات مستطیل شکل الیاف فلز FML استاد راهنما: دکتر علیرضا شوشتری ارائه‌کننده: عاطفه حسنی زمان و مکان ارائه: 16/11/1396 ساعت 11:30 - سمینار 3

عنوان: ساخت ورق مستطیل شکل الیاف فلز FML و بررسی نرم‌افزاری رفتار ارتعاشی صفحات مستطیل شکل الیاف فلز FML

استاد راهنما: دکتر علیرضا شوشتری

ارائه‌کننده: عاطفه حسنی

زمان و مکان ارائه: 16/11/1396 ساعت 11:30 -

سمینار 3