سمینار کارشناسی ارشد خانم عاطفه زارعی پور با عنوان «بررسی روش‌های کنترلی IPC در توربین‌های بادی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم عاطفه زارعی پور با عنوان «بررسی روش‌های کنترلی IPC در توربین‌های بادی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش‌های کنترلی IPC در توربین‌های بادی استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر دکتر عباس رمضانی پژوهشگر: عاطفه زارعی‌پور تاریخ ارائه سمینار: 07/11/97 ساعت 10-12 مکان: دپارتمان مهندسی برق، کلاس 2

عنوان سمینار: بررسی روش‌های کنترلی IPC در توربین‌های بادی

استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر دکتر عباس رمضانی

پژوهشگر: عاطفه زارعی‌پور

تاریخ ارائه سمینار: 07/11/97 ساعت 10-12

مکان: دپارتمان مهندسی برق، کلاس 2