سمینار کارشناسی ارشد خانم فائزه زارعی با عنوان «روش های اجرایی کاهش نفوذپذیری از بدنه ، بستر مخزن و پی سدهای خاکی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فائزه زارعی با عنوان «روش های اجرایی کاهش نفوذپذیری از بدنه ، بستر مخزن و پی سدهای خاکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار : روش های اجرایی کاهش نفوذپذیری از بدنه ، بستر مخزن و پی سدهای خاکی استاد راهنما: جناب آقای دکتر اثنی عشری دانشجو : فائزه زارعی زمان : یکشنبه 15 / 6 / 1394 ساعت 10:30 مکان : سمینار 1

عنوان سمینار : روش های اجرایی کاهش نفوذپذیری از بدنه ، بستر مخزن و پی سدهای خاکی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اثنی عشری

دانشجو : فائزه زارعی

زمان : یکشنبه 15 / 6 / 1394 ساعت 10:30

مکان : سمینار 1