سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه دریکوند با عنوان «قطعه¬بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه دریکوند با عنوان «قطعه¬بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: قطعه¬بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن ختن‌لو

پژوهشگر: فاطمه دریکوند

زمان: دوشنبه 10/04/1398 ساعت 17

مکان: آزمایشگاه بینایی ماشین