سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه محسنی با عنوان «تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه محسنی با عنوان «تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونی

استاد راهنما: دکتر مرتضی یوسف صنعتی

ارائه دهنده: فاطمه محسنی

زمان و مکان: سه‌شنبه 18/04/98 ساعت 16

آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند