سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه کرمی‌فرد با عنوان «مقایسه و بررسی چالش‌ها در انواع روش‌های فلزی ساخت افزایشی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه کرمی‌فرد با عنوان «مقایسه و بررسی چالش‌ها در انواع روش‌های فلزی ساخت افزایشی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مقایسه و بررسی چالش‌ها در انواع روش‌های فلزی ساخت افزایشی استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی پژوهشگر: فاطمه کرمی فرد تاریخ : 12/4/96 ساعت 12 مکان: سمینار 3 مهندسی

عنوان سمینار: مقایسه و بررسی چالش‌ها در انواع روش‌های فلزی ساخت افزایشی

استاد راهنما: دکتر امیرحسین محمودی

پژوهشگر: فاطمه کرمی فرد

تاریخ : 12/4/96 ساعت

12 مکان: سمینار 3 مهندسی