سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه عسگری با عنوان «مروری برمدل سازی و حل مسئله ی مکان یابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه عسگری با عنوان «مروری برمدل سازی و حل مسئله ی مکان یابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری برمدل سازی و حل مسئله ی مکان یابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه نگارش: فهیمه عسگری زمان: دوشنبه 27 دی ماه 1395 ساعت 11-12

عنوان: مروری برمدل سازی و حل مسئله ی مکان یابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه

نگارش: فهیمه عسگری

زمان: دوشنبه 27 دی ماه 1395 ساعت 11-12