سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «بررسی پدیده wake در مزارع توربین بادی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه گودرزی با عنوان «بررسی پدیده wake در مزارع توربین بادی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی پدیده wake در مزارع توربین بادی استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر دانشجو: فهیمه گودرزی تاریخ دفاع: 14/11/96 مکان: سمینار 2 برق

عنوان: بررسی پدیده wake در مزارع توربین بادی

استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر

دانشجو: فهیمه گودرزی

تاریخ دفاع: 14/11/96

مکان: سمینار 2 برق