سمینار کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان«نظرکاوی جنبه‎گرا به کمک استخراج روابط معنایی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان«نظرکاوی جنبه‎گرا به کمک استخراج روابط معنایی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : نظرکاوی جنبه‎گرا به کمک استخراج روبط معنایی استاد راهنما : دکتر محرم منصوری‎زاده استاد مشاور: دکتر میرحسین دزفولیان پژوهشگر : مائده شیخ حسنی زمان: شنبه 19/4/ 1395 ساعت 17 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان : نظرکاوی جنبه‎گرا به کمک استخراج روبط معنایی

استاد راهنما : دکتر محرم منصوری‎زاده

استاد مشاور: دکتر میرحسین دزفولیان

پژوهشگر : مائده شیخ حسنی

زمان: شنبه 19/4/ 1395 ساعت 17

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر