سمینار کارشناسی ارشد خانم محبوبه ایزدی با عنوان «ارائه الگوریتمی جهت طراحی شبکه مکانیابی تسهیلات و مسیریابی حمل و نقل امدادرسان در شرایط بحران»

سمینار کارشناسی ارشد خانم محبوبه ایزدی با عنوان «ارائه الگوریتمی جهت طراحی شبکه مکانیابی تسهیلات و مسیریابی حمل و نقل امدادرسان در شرایط بحران»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه الگوریتمی جهت طراحی شبکه مکانیابی تسهیلات و مسیریابی حمل و نقل امدادرسان در شرایط بحران استاد راهنما: دکتر پروانه سمویی ارائه دهنده: محبوبه ایزدی مکان:سمینار صنایع 8بهمن 1396 ساعت 11

عنوان: ارائه الگوریتمی جهت طراحی شبکه مکانیابی تسهیلات و مسیریابی حمل و نقل امدادرسان در شرایط بحران

استاد راهنما: دکتر پروانه سمویی

ارائه دهنده: محبوبه ایزدی

مکان:سمینار صنایع

8بهمن 1396 ساعت 11