سمینار کارشناسی ارشد خانم مرضیه اویسی با عنوان «مروری بر بهینه سازی انرژی در تولید و توزیع و زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مرضیه اویسی با عنوان «مروری بر بهینه سازی انرژی در تولید و توزیع و زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مروری بر بهینه سازی انرژی در تولید و توزیع و زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی استاد راهنما: امیر سامان خیرخواه ارائه دهنده: مریضه اویسی تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 24دی ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30

عنوان سمینار: مروری بر بهینه سازی انرژی در تولید و توزیع و زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی

استاد راهنما: امیر سامان خیرخواه

ارائه دهنده: مریضه اویسی

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 24دی ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30