سمینار کارشناسی ارشد خانم مرضیه نبئی با عنوان «تأثیر ریزدانه سازی و تنش های پسماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مرضیه نبئی با عنوان «تأثیر ریزدانه سازی و تنش های پسماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : تأثیر ریزدانه سازی و تنش های پسماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: مرضیه نبئی زمان:96/4/3 ساعت 11:00 مکان:سمینار گروه مواد

عنوان : تأثیر ریزدانه سازی و تنش های پسماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: مرضیه نبئی

زمان:96/4/3 ساعت 11:00

مکان:سمینار گروه مواد

 

چکیده: تاکنون مطالعات گسترده ای روی رفتار خوردگی آلیاژهای تیتانیم و تیتانیم خالص تجاری و تأثیر تنش پسماند بر رفتار خوردگی آلیاژهای تیتانیم صورت گرفته است. اما تحقیقات جامعی در رابطه با تأثیر تنش پسماند روی خوردگی تیتانیم خالص تجاری در دسترس نیست. لذا این پژوهش ضمن ارائه کمی و کیفی از تأثیر تنش پسماند روی سطح  تیتانیم خالص تجاری با تغییر متغیرهای ساچمه زنی، به بررسی میکروساختار و رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری خواهد پرداخت. تیتانیم مقاومت خوردگی بالایی دارد که با آلیاژسازی توسط عناصر آهن، آلومینیم و مولیبدن ماده­ای سخت­تر و سبک­تر به دست می­آید. تیتانیم به علت مقاومت خوردگی و سبک بودن کاربرد­های پزشکی بسیاری دارد از جمله به عنوان دندان کاشتنی و اندام­های مصنوعی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. اما این اندام­های مصنوعی و دندان­های کاشتنی درون بدن دچار سایش و خوردگی گالوانیکی و خوردگی ناشی از ترک مویی می­شوند. که با ایجاد تنش پسماند فشاری و ریزدانه شدن سطح، تا حدودی این خوردگی ها و سایش بهبود می­یابد و عمر دندان­های کاشتنی و اندام­های مصنوعی درون بدن بیشتر می­شود.

هدف از انجام این پروژه بهبود سطح تیتانیم خالص تجاری با ایجاد تنش پسماند فشاری و ریزدانه سازی توسط ساچمه زنی و بدون استفاده از عناصر آلیاژی جهت بهبود رفتار خوردگی آن است.