سمینار کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو پژوهشگر: مروی الخراز زمان: سه شنبه 5/5/95 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

پژوهشگر: مروی الخراز

زمان: سه شنبه 5/5/95

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر