سمینار کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو پژوهشگر: مروی الخراز زمان: سه شنبه 5/5/95 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر روش های تشخیص توده سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی

استاد راهنما: دکتر حسن ختن لو

پژوهشگر: مروی الخراز

زمان: سه شنبه 5/5/95

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر