سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمند راد با موضوع "معرفی سیستمهای مشارکتی در محیط‌های تک پایه چند پیرو"

سمینار کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمند راد با موضوع "معرفی سیستمهای مشارکتی در محیط‌های تک پایه چند پیرو"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "معرفی سیستمهای مشارکتی در محیط‌های تک پایه چند پیرو" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: مریم فرهمند راد زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "معرفی سیستمهای مشارکتی در محیط‌های تک پایه چند پیرو"
استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
 پژوهشگر: مریم فرهمند راد
زمان: 10 اسفند
 مکان: سمینار 2 گروه برق