سمینار کارشناسی ارشد خانم مهدیه آسیابان با عنوان «مروری بر رضایتمندی مشتریان با روش‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی تکاملی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهدیه آسیابان با عنوان «مروری بر رضایتمندی مشتریان با روش‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی تکاملی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مروری بر رضایتمندی مشتریان با روش‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی تکاملی استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان پژوهشگر: مهدیه آسیابان زمان: یک شنبه 13/4/95 ساعت 11 مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر

عنوان: مروری بر رضایتمندی مشتریان با روش‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی تکاملی

استاد راهنما: دکتر میر حسین دزفولیان

پژوهشگر: مهدیه آسیابان

زمان: یک شنبه 13/4/95 ساعت 11

مکان: سمینار 1 گروه کامپیوتر