سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا بحیرایی با عنوان «پوشش دهی کربن وسختکاری سطحی تیتانیوم با فرآیند لیزر»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا بحیرایی با عنوان «پوشش دهی کربن وسختکاری سطحی تیتانیوم با فرآیند لیزر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: پوشش دهی کربن وسختکاری سطحی تیتانیوم با فرآیند لیزر استاد راهنما: جناب آقای دکتر یوسف مظاهری استاد مشاور: جناب آقای دکتر شیخی جناب آقای دکتر حیدرپور پژوهشگر: مهسا بحیرائی زمان : 18/10/96-ساعت 15 مکان : سمینار گروه مواد

عنوان: پوشش دهی کربن وسختکاری سطحی تیتانیوم با فرآیند لیزر

استاد راهنما: جناب آقای دکتر یوسف مظاهری

استاد مشاور: جناب آقای دکتر شیخی جناب آقای دکتر حیدرپور

پژوهشگر: مهسا بحیرائی

زمان : 18/10/96-ساعت 15

مکان : سمینار گروه مواد