سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا صبحی شجاع با عنوان «ارائه رویکردی استوار برای مساله بالانس و توالی خطوط مونتاژ رباتیک -uشکل با در نظر گرفتن خرابی ربات-ها»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا صبحی شجاع با عنوان «ارائه رویکردی استوار برای مساله بالانس و توالی خطوط مونتاژ رباتیک -uشکل با در نظر گرفتن خرابی ربات-ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه رویکردی استوار برای مساله بالانس و توالی خطوط مونتاژ رباتیک -uشکل با در نظر گرفتن خرابی ربات-ها استاد راهنما دکتر پروانه سموئی ارائه دهنده: مهسا صبحی شجاع مکان: کلاس سمینار صنایع 8 بهمن ماه 1396 ساعت: 10:30

عنوان: ارائه رویکردی استوار برای مساله بالانس و توالی خطوط مونتاژ رباتیک -uشکل با در نظر گرفتن خرابی ربات-ها

استاد راهنما دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده: مهسا صبحی شجاع

مکان: کلاس سمینار صنایع

8 بهمن ماه 1396 ساعت: 10:30