سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا میرزایی با عنوان «بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانوساختار نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده برکاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن(SBF)»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مهسا میرزایی با عنوان «بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانوساختار نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده برکاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن(SBF)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانوساختار نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده برکاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن(SBF) استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر علم خواه پژوهشگر: مهسا میرزایی تاریخ ارائه سمینار: 17/4/96 ساعت 10 صبح مکان: سمینار گروه مواد

عنوان سمینار: بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش نانوساختار نیترید تیتانیم (TiN) اعمال شده برکاشتنی فلزی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) در محلول شبیه سازی بدن(SBF)

استاد راهنما: آقای دکتر فتاح الحسینی آقای دکتر علم خواه

پژوهشگر: مهسا میرزایی

تاریخ ارائه سمینار: 17/4/96 ساعت 10 صبح

مکان: سمینار گروه مواد