سمینار کارشناسی ارشد خانم مونا شیرازی با عنوان «استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی پژوهشگر: مونا شیرازی تاریخ ارائه سمینار: 5/10/94 ساعت 15:30 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان سمینار: استفاده از شبکه های بیزین در مدلسازی مدیریت پایداری دریاچه ارومیه

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

پژوهشگر: مونا شیرازی

تاریخ ارائه سمینار: 5/10/94 ساعت 15:30

مکان: کلاس سمینار صنایع