سمینار کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت پژوهشگر: مینا فرجی امیری استاد راهنما: جناب دکتر جواد بهنامیان زمان: دوشنبه 20 دی ساعت 11 مکان: سمینار صنایع

عنوان سمینار: بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت

پژوهشگر: مینا فرجی امیری

استاد راهنما: جناب دکتر جواد بهنامیان

زمان: دوشنبه 20 دی ساعت 11

مکان: سمینار صنایع