سمینار کارشناسی ارشد خانم مینو یدی با عنوان «اصلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش‌دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست‌سازگاری»

سمینار کارشناسی ارشد خانم مینو یدی با عنوان «اصلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش‌دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست‌سازگاری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: اصلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش‌دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست‌سازگاری استاد: دکتر اصفهانی دانشجو: مینو یدی زمان: دوشنبه 18/10/1396 ساعت 9- 9:45 کلاس سمینار

عنوان: اصلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش‌دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست‌سازگاری

استاد: دکتر اصفهانی

دانشجو: مینو یدی

زمان: دوشنبه 18/10/1396 ساعت 9- 9:45

کلاس سمینار