سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس غیاثی خیاط با عنوان «معرفی روش¬های عددی و شرح روش فرونت ترکینگ و تعامل سه بعدی بین دوقطره تحت نیروی شناوری»

سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس غیاثی خیاط با عنوان «معرفی روش¬های عددی و شرح روش فرونت ترکینگ و تعامل سه بعدی بین دوقطره تحت نیروی شناوری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: معرفی روش‌های عددی و شرح روش فرونت ترکینگ و تعامل سه بعدی بین دوقطره تحت نیروی شناوری استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش پژوهشگر: نرگس غیاثی خیاط تاریخ ارائه سمینار: 30/10/94 ساعت 12 مکان: دپارتمان مکانیک کلاس 8

عنوان سمینار: معرفی روش‌های عددی و شرح روش فرونت ترکینگ و تعامل سه بعدی بین دوقطره تحت نیروی شناوری

استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش

پژوهشگر: نرگس غیاثی خیاط

تاریخ ارائه سمینار: 30/10/94 ساعت 12

مکان: دپارتمان مکانیک کلاس 8