سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره‌ای با پارامترهای فازی »

سمینار کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره‌ای با پارامترهای فازی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره‌ای با پارامترهای فازی استادراهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه نگارش: نرگس مهرانجو زمان: دوشنبه 27 دی ماه 1395 مکان: سمینار صنایع ساعت 11-12

عنوان: توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره‌ای با پارامترهای فازی

استادراهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه

نگارش: نرگس مهرانجو

زمان: دوشنبه 27 دی ماه 1395

مکان: سمینار صنایع ساعت 11-12