سمینار کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها»

سمینار کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی استاد مشاور: دکتر محمد نصیری نگارش: هاجر رضایی زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 14:00

عنوان: ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگ‌ها

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی

استاد مشاور: دکتر محمد نصیری

نگارش: هاجر رضایی زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه ساعت: 14:00