سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا حسنی با عنوان «تلفیق سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیک و اطلاعات تصاویر مغز»

سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا حسنی با عنوان «تلفیق سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیک و اطلاعات تصاویر مغز»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان : تلفیق سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیک و اطلاعات تصاویر مغز

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید پیله ور

پژوهشگر: پریسا حسنی

زمان ارائه: دوشنبه 06/12/1397 ساعت 9

مکان ارائه: اتاق کامپیوتر فنی و مهندسی