سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا عبدالمالکی با عنوان «ارائه روشی مبتنی بر تاخیر برای کنترل دسترسی در شبکه های بی سیم 802.11n»

سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا عبدالمالکی با عنوان «ارائه روشی مبتنی بر تاخیر برای کنترل دسترسی در شبکه های بی سیم 802.11n»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روشی مبتنی بر تاخیر برای کنترل دسترسی در شبکه های بی سیم 802.11n استاد راهنما: دکتر محمد نصیری نگارش: پریسا عبدالمالکی زمان: چهارشنبه 18/11/1396 مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی ساعت: 10:00

عنوان: ارائه روشی مبتنی بر تاخیر برای کنترل دسترسی در شبکه های بی سیم 802.11n

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

نگارش: پریسا عبدالمالکی

زمان: چهارشنبه 18/11/1396

مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی

ساعت: 10:00