سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «حفاظت ریزشبکه»

سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «حفاظت ریزشبکه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: حفاظت ریزشبکه استاد راهنما: جناب دکتر علی دیهیمی استاد مشاور: جناب دکتر علیرضا حاتمی دانشجو: پریسا لطیفی زمان : یکشنبه 13/03/97 ساعت 16 مکان : سمینار 2 دپارتمان برق

موضوع: حفاظت ریزشبکه

استاد راهنما: جناب دکتر علی دیهیمی

استاد مشاور: جناب دکتر علیرضا حاتمی

دانشجو: پریسا لطیفی

زمان : یکشنبه 13/03/97 ساعت 16

مکان : سمینار 2 دپارتمان برق