سمینار کارشناسی ارشد خان صبا پیری با عنوان «ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ماشین»

سمینار کارشناسی ارشد خان صبا پیری با عنوان «ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ماشین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ماشین

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

ارائه دهنده: صبا پیری

زمان و مکان: چهارشنبه 19/04/98 ساعت 10

کلاس 11