سمینار کارشناسی ارشد خان مریم عبادی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در شرکت های کار افرین بر اساس تجزیه و تحلیل شبکه ای»

سمینار کارشناسی ارشد خان مریم عبادی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در شرکت های کار افرین بر اساس تجزیه و تحلیل شبکه ای»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در شرکت های کار افرین بر اساس تجزیه و تحلیل شبکه ای استاد راهنما: دکتر حمیدرضا دزفولیان ارائه دهنده: مریم عبادی تاریخ ارائه: یکشنبه23 دی ماه 1397 ساعت 2 مکان: کلاس سمینار صنایع

عنوان: بررسی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در شرکت های کار افرین بر اساس تجزیه و تحلیل شبکه ای

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا دزفولیان

ارائه دهنده: مریم عبادی

تاریخ ارائه: یکشنبه23 دی ماه 1397 ساعت 2

مکان: کلاس سمینار صنایع