سمینار کارشناسی ارشد سید مجید رهکوی با عنوان «مطالعه انواع تفنگ¬های گازی مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی»

سمینار کارشناسی ارشد سید مجید رهکوی با عنوان «مطالعه انواع تفنگ¬های گازی مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مطالعه انواع تفنگ‌های گازی مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی استاد راهنما: دکتر مجذوبی پژوهشگر: سید مجید رهکوی زمان: 11 بهمن ماه ساعت 15 مکان: کلاس 16

عنوان سمینار: مطالعه انواع تفنگ‌های گازی مورد استفاده در مراکز تحقیقاتی

استاد راهنما: دکتر مجذوبی

پژوهشگر: سید مجید رهکوی

زمان: 11 بهمن ماه ساعت 15

مکان: کلاس 16