سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل خانم فاطمه احمدی با موضوع «ردیابی نقطه ی ماکزیمم توان برای توربین های بادی کوچک»

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل خانم فاطمه احمدی با موضوع «ردیابی نقطه ی ماکزیمم توان برای توربین های بادی کوچک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل خانم فاطمه احمدی با موضوع «ردیابی نقطه ی ماکزیمم توان برای توربین های بادی کوچک»

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل خانم فاطمه احمدی

موضوع: ردیابی نقطه ی ماکزیمم توان برای توربین های بادی کوچک

استاد راهنما: جناب دکتر کرمی

زمان و مکان: سه‌شنبه 19/4/1397 ساعت 11 کلاس 2