سمینار کارشناسی ارشد مهندس رامین خاتمی با عنوان « بررسی رویین شدن آلومینیم 2024 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های بافر بوراتی»

سمینار کارشناسی ارشد مهندس رامین خاتمی با عنوان « بررسی رویین شدن آلومینیم 2024 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های بافر بوراتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی رویین شدن آلومینیم 2024 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های بافر بوراتی استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی پژوهشگر: رامین خاتمی تاریخ ارائه سمینار: 14/10/94 ساعت 14 مکان: سمینار مواد

عنوان سمینار: بررسی رویین شدن آلومینیم 2024 و تاثیر فرآیند نورد تجمعی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین در محلول های بافر بوراتی

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

پژوهشگر: رامین خاتمی

تاریخ ارائه سمینار: 14/10/94 ساعت 14

مکان: سمینار مواد