سمینار کارشناس ارشد آقای احسان رمضی با عنوان «مروری بر مسئله مسیریابی تولید تحت شرایط عدم قطعیت(اختلال) در تولید/ عرضه»

سمینار کارشناس ارشد آقای احسان رمضی با عنوان «مروری بر مسئله مسیریابی تولید تحت شرایط عدم قطعیت(اختلال) در تولید/ عرضه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مروری بر مسئله مسیریابی تولید تحت شرایط عدم قطعیت(اختلال) در تولید/ عرضه استاد راهنما: امیر سامان خیرخواه ارائه دهنده: احسان رمضی تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 24دی ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30

عنوان سمینار: مروری بر مسئله مسیریابی تولید تحت شرایط عدم قطعیت(اختلال) در تولید/ عرضه

استاد راهنما: امیر سامان خیرخواه

ارائه دهنده: احسان رمضی

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 24دی ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30