سمینار کارشناس ارشد خانم الهام مرادی خلیق با عنوان «تخمین سطح شارژ باتری ها با استفاده از روش های محاسبات نرم»

سمینار کارشناس ارشد خانم الهام مرادی خلیق با عنوان «تخمین سطح شارژ باتری ها با استفاده از روش های محاسبات نرم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تخمین سطح شارژ باتری ها با استفاده از روش های محاسبات نرم استاد راهنما: آقای دکتر علی دیهیمی ارائه دهنده: الهام مرادی خلیق زمان: چهارشنبه 29 دی ۱۳۹۵ ساعت11 مکان: سمینار 2 برق

عنوان: تخمین سطح شارژ باتری ها با استفاده از روش های محاسبات نرم

استاد راهنما: آقای دکتر علی دیهیمی

ارائه دهنده: الهام مرادی خلیق

زمان: چهارشنبه 29 دی ۱۳۹۵ ساعت11

مکان: سمینار 2 برق