سمینار کارش ناسی ارشد خانم پونه پورزال با عنوان «ارتباط معماری پوشش‌های نانو ساختار بر پایه تیتانیوم- کروم با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی»

سمینار کارش ناسی ارشد خانم پونه پورزال با عنوان «ارتباط معماری پوشش‌های نانو ساختار بر پایه تیتانیوم- کروم با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارتباط معماری پوشش‌های نانو ساختار بر پایه تیتانیوم- کروم با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی ارائه دهنده‌: پونه پورزال تاریخ سمینار: یک شنبه 07/11/1397 ساعت 14 مکان: سمینار مواد

عنوان: ارتباط معماری پوشش‌های نانو ساختار بر پایه تیتانیوم- کروم با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی

استاد راهنما: دکتر حسن علم‌خواه دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی

ارائه دهنده‌: پونه پورزال

تاریخ سمینار: یک شنبه 07/11/1397 ساعت 14

مکان: سمینار مواد