سمینار کرشناسی ارشد خانم پرستو صیدی با عنوان «حل مسئله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای بوسیله الگوریتم های زنبور عسل و فاخته»

سمینار کرشناسی ارشد خانم پرستو صیدی با عنوان «حل مسئله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای بوسیله الگوریتم های زنبور عسل و فاخته»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: حل مسئله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای بوسیله الگوریتم های زنبور عسل و فاخته استاد راهنما: جناب آقای دکتر خیرخواه نگارش: پرستو صیدی مکان: سمینار صنایع زمان: یکشنبه 13:30

عنوان: حل مسئله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای بوسیله الگوریتم های زنبور عسل و فاخته

استاد راهنما: جناب آقای دکتر خیرخواه

نگارش: پرستو صیدی

مکان: سمینار صنایع

زمان: یکشنبه 13:30