سیاوش بابانوری

سیاوش بابانوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق

گرایش قدرت

 

عنوان:

ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های انرژی باد معلق در هوای زمین-ژنراتور با استفاده از الگوریتم P&O

 

 

اساتید راهنما:

دکتر محمد حسن مرادی

دکتر سید محمدرضا طوسی

 

 

داوران:

دکتر علیرضا حاتمی

دکتر سهیل گنجه فر

 

 

نگارش:

سیاوش بابانوری

 

 

زمان: یکشنبه 17 بهمن ماه، ساعت 18

مکان: سمینار 2 دپارتمان برق

 

 

 

چكيده:

      انرژی باد در کنار انرژی خورشیدی یکی از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر می باشد. در حال حاضر هزینه بالای تولید توان از انرژی باد، توسط توربین های بادی معمولی، سبب شده است که این انرژی پاک، رایگان و تجدیدپذیر نتواند در رقابت دائمی با سوخت های فسیلی و نیروگاه های حرارتی قرار گیرد. چنانچه برج های توربین های بادی حذف گردد، هزینه نصب و بهره برداری از آنها کاهش یافته و سیستم اقتصادی تر می گردد. از طرفی با افزایش ارتفاع از سطح زمین، شاهد بادهایی با سرعت بیشتر و پایدارتر خواهیم بود. بر همین اساس چنانچه در ارتفاع خیلی بالا از سطح زمین بتوان مکانیزمی اتخاد نمود که قادر به مهار انرژی باد شویم، می توان انرژی بیشتر در حجم و اندازه کوچکتر نسبت به توربین های بادی معمولی استخراج نمود. در طی یک دهه ی گذشته چندین گروه و مرکز تحقیقاتی در سراسر جهان در حال کار بر روی نسل جدیدی از توربین های بادی با عنوان سیستم های انرژی باد معلق در هوا (AWES) می باشند. هدف اصلی از این سیستم ها تولید توان از انرژی باد در ارتفاعات بالا بدون استفاده از برج می باشد. در این سیستم ها انرژی الکتریکی به دو صورت می تواند تولید گردد. یا از طریق ژنراتورهای قرارگرفته بر روی هواپیما، که به آنها پرواز-ژنراتور گفته می شود، و یا از طریق انتقال توان مکانیکی به ژنراتور قرار گرفته بر روی ایستگاه زمین، که به آنها زمین-ژنراتور گفته می شود. مسئله ماکزیمم نمودن توان تولیدی در این سیستم ها نیز همانند توربین های بادی متداول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به بررسی ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT) برای سیستم های انرژی باد معلق در هوای زمین-ژنراتور می پردازیم. به همین منظور از یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSG) استفاده شده است که خروجی آن پس از یکسوسازی به یک مبدل DC/DC بوست متصل شده و براساس الگوریتم P&O کلیدزنی می شود. جهت مشاهده رفتار MPPT در سیستم های AWE ، مدل آن در محیط نرم افزار MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده  و نتایج ارائه می گردد.

 

 

 

Abstract:

      Besides solar energy, wind energy is an important source of renewable energy. Now the high cost of power generation from wind energy by conventional wind turbines caused that this clean, free and renewable energy is unable to permanently compete with fossil fuels and thermal power plants. If towers of wind turbines are eliminated, their installation and operation costs are reduced and the system becomes more economical. In addition with increasing the height above ground, we will see more stable winds with more speed. Accordingly, if we are able to adopt a mechanism that enables us to inhibit wind energy in too high height from ground level, more energy in volume and smaller size compared to conventional wind turbines can be extracted. During the past decade, several groups and research centers around the world are working on a new generation of wind turbines as airborne wind energy systems (AWES). The main purpose of these systems is to generate power from wind energy at high altitudes without using towers. In these systems, electrical energy can be produced in two ways, or through the generators placed on the plane, which they called fly-generator, or via mechanical power transmission to a generator located on the earth station, which they called ground-generator. Like the conventional wind turbines, the maximization of production power in these systems is of particular importance. In this study, we examine maximum power point tracking (MPPT) for ground-generator airborne wind energy system (GG-AWES). For this purpose, a permanent magnet synchronous generator (PMSG) is used that its output after the rectification is connected to a boost DC/DC converter and switching is done based on P&O algorithm. To view the behavior of MPPT in AWE systems, its model is simulated in MATLAB/SIMULINK software environment and the results are presented.

 


 

رزومه

 سیاوش بابانوری

تلفن تماس: 09381334361

ایمیل: s.babanoori@gmail.com

 

سوابق تحصیلی و کاری

 


ü     کارشناسی  مهندسی برق/ گرایش قدرت/ دانشگاه ملی ملایر/ معدل 16.22

عنوان پایان نامه : بازآرایی شبکه توزیع به روش آمیخته محدب

ü     کارشناسی ارشد مهندسی برق/ گرایش قدرت/ دانشگاه بوعلی سینا همدان/ معدل 16

عنوان پایان نامه : ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های انرژی باد معلق در هوای زمین-ژنراتور با استفاده از الگوریتم P&O

ü     فعالیت علمی :

   دبیر انجمن علمی برق دانشگاه از سال 89 تا 92

  عضو سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق ایران از سال 90 تا 92

ü     سوابق کاری :

کارشناس برق شرکت آب و فاضلاب از سال 92 تا هم اکنون

 

 

ü     مهارت های نرم افزاری

·        گذراندن دوره های ICDL درجه 1 و 2

·        گذراندن دوره PLC

    آشنایی کامل با نرم افزار  MATLAB

ü     تسلط کامل بر تابلو برق و مدارهای فرمان و قدرت

ü     آشنایی با زبان انگلیسی در حد خوب