سید علی بنی عقیل

سید علی بنی عقیل


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي برق

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق

گرايش قدرت

 

عنوان:

مدیریت بهینه انرژی آسانسورها با در نظر گرفتن ذخیره­سازهای انرژی
استاد راهنما:

دكتر حاتمی

 

داوران:

دکتر محمد حسن مرادی

دکتر حمیدرضا کرمی

 


نگارش:

سیدعلی بنی ­عقیل

 

زمان: شنبه 28 شهریور ماه 94 ، ساعت 12 تا 13

مکان: سمینار 2 دپارتمان برق


چکیده: این پایان­نامه، روشی جدید برای مدیریت دینامیکی انرژی ذخیره شده در ابرخازنهایی (SUPCAs) که در سیستم آسانسوری ذخیره کننده انرژی قرار دارد ارائه می دهد. به منظور ارزیابی ولتاژ تعادل (BV) ابرخازنها در تمام دوره های کاری آسانسور روش شبکه عصبی پس انتشار به کار گرفته می شود. در ابتدای کار آسانسور، کنترلر اصلی، BPNN را فراخوانی می کند تا انرژی مورد نیاز آسانسور را بر اساس طبقه فعلی و نهایی که قرار است آسانسور به آنجا برود پیش بینی کند. انرژی بیشتری با تنظیم توسط BPNN می تواند ذخیره گردد بر حسب دوره های کاری مختلف. علاوه بر این، ظرفیت ذخیره انرژی ابرخازنها به منظور تامین انرژی ممکن در تمام دوره های کاری بهینه شده است توسط روش بهینه سازی پیشنهاد شده در این پایان نامه. نه تنها پیک توانی که هنگامی که آسانسور در بار کامل کار می کند ظاهر می شود حذف می گردد بلکه ظرفیت یکسوساز انتهایی جلو می تواند تا حدی کم شود. شبیه سازی و نتایج عملی، کارایی و عملی بودن روش را نشان می دهد.


Abstract: This  thesis  proposes  a  new  method  to  dynamically manage the energy stored in super capacitors(SUPCAPs)  which  are  equipped  in  an  energy-saving elevator system. The  back  propagation  neural  network (BPNN)  method  is  employed  to  evaluate  the  balance voltage (BV) of the SUPCAPs in every operation period of  the  elevator.  At  the  beginning  of  the  elevator  works,  the  main  controller  calls  the  BPNN  to  predict  the  energy required  by  the  elevator  according  to  the  present  and target floor which is about to arrive at. Regulated by the BPNN, more energy can be saved in terms of different operation periods. Moreover, the energy storage capacity of the SUPCAPs is optimized to provide as much energy as possible in every operation period by an optimization method proposed in the thesis. Not only is the peak power that emerges when the elevator works in heavy or full load eliminated, but also the capacity of the rectifier in the front end can be partly reduced. Simulation and experimental results show the effectiveness and feasibility of our method.


نام : سید علی بنی عقیل      ایمیل: ali.baniaghil@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

دبیرستان تیزهوشان گرگان

معدل دیپلم: 91/19

رتبه کنکور کارشناسی:  160

دانشگاه کارشناسی: صنعتی امیرکبیر

استاد راهنمای کارشناسی: آقای دکتر میلی منفرد

دانشگاه ارشد: بوعلی سینا همدان

استاد راهنما: آقای دکتر حاتمی

معدل : 16

نمره زبان آزمون MSRT (MCHE):  69 از 100

رتبه کنکور دکترای برق قدرت : 57

پذیرفته شده در مقطع دکترای دانشگاه علم و صنعت

استاد راهنما: آقای دکتر شهرتاش

 

دروس گذرانده در دوره ارشد:

1-      الکترونیک قدرت 1- پروژه : بررسی مبدل dc به dc پل دوگانه اکتیو دوجهته(DAB) با MATLAB

2-   تئوری جامع ماشین های الکتریکی- پروژه: شبیه سازی ژنراتور سنکرون برای کاربردهای صنعتی با MATLAB

3-   کنترل مدرن- پروژه: طراحی رویت کننده برای یک سیستم با MATLAB

4-   بازار برق- پروژه: شرکت در بازار برق برای تولیدکنندگان باد با نرم افزار GAMS

5-   شبکه های عصبی- پروژه: حفاظت میکروگرید با استفاده از شبکه های عصبی RBFN با MATLAB

6-   دینامیک سیستم های قدرت: تنظیم پارامترهای AVR و گاورنر با نرم افزار PSCAD

7-  ادوات FACTS- پروژه: طراحی کنترلر غیرخطی STATCOM مبتنی بر Passivity برای بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با MATLAB

8-  مدیریت انرژی پروژه: مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با در نظر گرفتن ذخیره سازهای انرژی با MATLAB

پایان نامه کارشناسی:

شبیه سازی مبدل های الکترونیک قدرت واسط بین ژنراتور سنکرون PM و شبکه در نیروگاه بادی

 


پایان نامه ارشد:

مدیریت انرژی بهینه آسانسورها با در نظر گرفتن ذخیره سازهای انرژی

سیستم های ذخیره ساز انرژی مبتنی بر ابرخازن(Supercapacitor) (SESS) نقش مهمی در بهبود استفاده و بازده آسانسورهای مرسوم دارند. با اتصال سیستم ذخیره ساز انرژی به شین dc یک آسانسور، بهبودی های زیر حاصل می شود:

1)     کاهش پیک توان شبکه:بخشی از توان توسط SESS تامین می شود و در نتیجه پیک توان شبکه کاهش می یابد.

2)     مد نجات اتوماتیک: در مواقع قطعی شبکه، انرژی ذخیره شده می تواند برای نجات افراد به کار گرفته شود

3)     بهبود کارایی: SESS می تواند توسط انرژی بازتولیدشده در حین ترمز کردن شارژ شود.

ترکیب به دست آمده از این سه منبع توان یعنی سلول سوختی، باتری و ابرخازن، ترکیب پیچیده ای است و استراتژی مدیریت انرژی، نقش مهمی در کنترل توزیع توان بین منابع توان بازی می کند. کنترلر فازی نقش موثری در توزیع بهینه توان در وسیله نقلیه با سلول سوختی دارد.

Paper Near to Submit: ICA Based Fuzzy Approach for Optimal Energy Management Strategy of Improved Elevator Enabled with Energy Storage System