سیما خورشیدسوار

سیما خورشیدسوار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

عنوان:

 

تاثیر محل قرار‌گیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون‌-‌ برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گودرزی


اساتید داور:

دکتر حبیب اله سایه وند

دکتر فضل اله اسکندری


نگارش:

سیما خورشیدسوارچكيده:

            میزان مطالبات انرژی جهانی در طی سال‌های اخیر با رشد چشم‌گیری مواجه بوده است. از این‌رو، یافتن تکنولوژی‌های مناسبی که میزان کار خروجی و راندمان بالا و آلودگی اندکی دارند، ضروری به نظر می‌رسند. توربین گازی یکی از سیستم‌های مناسب برای تولید توان الکتریکی می‌باشد. سیکل‌ ترکیبی برایتون‌- برایتون معکوس راندمان حرارتی بالاتری نسبت به سیکل ساده‌ی توربین گازی دارد. از طرفی گرمای خروجی از مبدل حرارتی در سیکل معکوس برایتون سبب اتلاف مقدار زیادی از انرژی می‌شود. به همین دلیل استفاده از بازیاب می‌تواند در ذخیره‌ی انرژی، کاهش آلودگی و تولید توان بیشتر، نقش به سزایی را ایفا کند. قرارگیری بازیاب پس از اولین توربین، منجر به راندمان حرارتی بالاتر، اما کار خروجی کمتر می‌شود. به منظور دست‌یابی به راندمان حرارتی و کار خروجی معقول‌تر،  تحلیل پارامتریک یک سیکل ترکیبی برایتون‌- برایتون معکوس (با بازیاب قرارگرفته پس از توربین دوم) با در نظر گرفتن افت‌ فشار سیال عامل در مسیر جریان و فرضیات بیان شده مدنظر می‌باشد. با تحلیل ترمودینامیکی، موثرترین متغیرهای ورودی بر پارامترهای عملکردی سیستم، انتخاب شده است. این متغیرها، نسبت فشار کمپرسور بالا و نسبت فشار کمپرسور پایین می‌باشند. تغییرات کار خروجی، راندمان حرارتی و اتلاف اگزرژی بر اساس نسبت فشارهای مختلف دو کمپرسور بررسی شده‌اند. به منظور مقایسه‌ی دو سیکل دارای بازیاب، سه پارامتر جدید تعریف کردیم. این پارامترها، میزان بهبود راندمان حرارتی، میزان افزایش اتلاف اگزرژی سیکل و میزان بهبود سیکل مورد بررسی هستند. سیکل مورد بررسی، یعنی سیکل برایتون‌- برایتون معکوس با بازیاب قرار گرفته پس از توربین دوم، راندمان حرارتی بالاتر و کار خروجی بیشتری نسبت به سیکل‌های بررسی شده دارد.

واژه‌­های کلیدی: توربین گازی، سیکل ترکیبی برایتون‌- برایتون معکوس، بازیاب حرارتی


Abstract:

                   The amount of global energy demands has been greatly increasing in recent years. Therefore, it is necessary to develop appropriate technologies, with higher efficiency, more output work and less pollution. The Gas turbine is one of the most appropriate types of power generation systems. Brayton – Inverse Brayton combined Cycle has more thermal efficiency than simple-cycle gas turbine. However, the heat output of the heat exchanger in Inverse Brayton cycle could waste a lot of energy. That’s why the Regenerator can save energy, reduce pollution and produce more power will play an important role. Resulting in higher thermal efficiency Regenerator position after the first turbine, but less output. In order to achieve thermal efficiency and reasonable output, parametric analysis of a Brayton – Inverse Brayton combined Cycle (Regenerator being the second turbine) with regard to the working fluid pressure in the flow path and is considered the assumptions stated. The thermodynamic analysis, the most effective input variables on system performance parameters, is selected. These variables, high pressure ratio compressor and low compressor pressure ratio. Changes in work output, thermal efficiency and exergy based on two compressor pressure ratio are investigated. To compare the Regenerator cycle, we define the new parameters. These parameters of the improved thermal efficiency, increase waste recovery Exergy cycle and the cycle are examined. Review cycle, the Brayton – Inverse Brayton Cycle with Regenerator after the second turbine, higher thermal efficiency and output over the cycle are examined.

Key Words: Gas turbine, Brayton – Inverse Brayton combined Cycle, Regenerator


v     اطلاعات فردی

نام : سیما خورشیدسوار

تاریخ تولد : 1368

ملیت : ایرانی

وضعیت تأهل : متاهل

پست الکترونیک : khorshidsavar.sima68@gmail.com

 

v     سوابق تحصیلی

 

ü      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

Ø     گرایش تبدیل انرژی ، شروع تحصیل 1392، دانشگاه بو علی سینا همدان

ü      (پایان نامه : تاثیر محل قرارگیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون - برایتون معکوس بر عملکرد

حرارتی آن)

ü      کارشناسی مهندسی مکانیک

Ø     گرایش حرارت و سیالات ، شروع تحصیل 1387 ، دانشگاه تفرش

 

v     توانمندی­های مرتبط با حرفه تخصصی

 

ü      نرم افزارهای محاسباتی

Ø     آشنا با نرم افزارهای برنامه نویسی Matlab  و Mathematica

ü      نرم افزارهای گرافیکی و تحلیلی

Ø     آشنا با نرم افزارهای EES و AutoCAD

ü      نرم افزارهای کاربردی

Ø     آشنا با نرم افزار Mathtype ، excel ، Word و Power Point