شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی

شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند از تاریخ 1396/06/01 ثبت و ارسال مدارک پژوهشی جدید از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود .

به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند از تاریخ 1396/06/01 ثبت و ارسال مدارک پژوهشی جدید از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود . بدیهی است مدارکی که دریافت خواهد شد مربوط به سالهای 96 (2017 )و مدارک جامانده 95 ( 2016 )میباشد،این مدارک صرفاً جهت گرنت و ترفیع سال آینده محاسبه خواهند شد.