شیرین رشیدی

شیرین رشیدی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش کنترل

 

عنوان:

ردیابی شی متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شی

 

استاد راهنما:

دکتر عباس رمضانی

 

اساتید داور:

دکتر منوچهر حسینی

دکتر زهرا سهرابی

 

نگارش:

شیرین رشیدی

 

2 مهر 1397 ساعت 17

سالن مهندس خانمحمدی واقع در دپارتمان برق دانشکده مهندسی

 


Thesis for obtaining a Master's Degree in Electrical Engineering
  Tendency of control


Title:
Moving object tracking using kalman filter with shape changing


Supervisor:
Dr. Abbas Ramezani

The referee teachers:
Dr. Manouchehr Hosseini
Dr. Zahra Sohrabi

Writing:
Shirin Rashidi

97/7/2

Khan Mohammadi engineer room located at the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering

 

 

چکیده:

 

       ردیابی هدف در دنباله‌ای از تصاویر ویدیوئی، از جمله مسائلی است که به دلیل کاربردهای متنوع آن در زمینه‌های مختلف، مورد توجهمحققانمی‌باشد. در این پایان‌نامه، روشی برای ردیابی هدف متحرک در دنباله‌ای از تصاویر با استفاده از فیلتر کالمن ارائه می‌شود. ردیابی بدین صورت است که، ابتدا تفریق پس‌زمینه انجام می‌شود. سپس در یک ناحیه جستجو که توسط فیلتر کالمن بدست می‌آید، قسمتی با بیشترین شباهت به هدف موردنظر جستجو می‌شود. از میان کاندیدهای هدف در ناحیه جستجو، کاندیدی که مجموع تفاضلات پیکسل‌های آن از پیکسلهای هدف اصلی کمترین مقدار باشد، به عنوان هدف، در فریم جاری تعیین میشود. روش پیشنهادی توانایی بالایی در ردیابی شیء، با وجود چالش تغییر شکل ناشی از انسداد جزئی با شیء ثابت دیگر دارد. همچنین در ادامه، ردیابی چند شیء نیز به الگوریتم ردیابی اضافه شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از عملکرد مطلوب روش ارائه شده در هنگام تغییر شکل ناشی از انسداد جزئی شیء می‌باشد.

 

 

 

Abstract:

      Object tracking in a sequence of video images is one of the issues that researchers are interested in due to its various applications in various fields. In this thesis, a tracking method for tracking moving target in a sequence of images is presented using the Kalman filter. At first, tracking is done by subtracting the background. Then, in a search area that is obtained by the Kalman filter, a part with the most similarity to the target is searched. Among target candidates in the search area, the candidate whose total difference pixels from the main target pixels is minimum, is determined as target in the current frame. The proposed method has a high ability to track an object, despite the challenge of deformation due to partial occlusion by another constant object. Also, tracking multiple objects is added to the proposed algorithm. The simulation results indicate the optimal performance of the proposed method during the deformation caused by the object occlusion.

 

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: شیرین رشیدی

تاریخ تولد 70/5/7

 

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک

دانشگاه جندی شاپور دزفول

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی برق گرایش کنترل

دانشگاه بوعلی سینا همدان

عنوان پایان نامه: رديابی شیء متحرک با استفاده از فیلتر کالمن و در نظر گرفتن تغییر شکل شیء

مهارت ها:

تسلط به نرم افزار متلب

آشنایی با AVR

تسلط به مباحث پردازش تصویر

آشنایی با زبان برنامه نویسی C و VHDL

 

راه ارتباطی: Sh_rashidi88@yahoo.com